Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Chemisch & gevaarlijk afval

Chemisch en gevaarlijk afval is de groep afvalstoffen die zo belastend kan zijn voor mens en milieu, dat verwijdering, samen met overige afvalstoffen, onwenselijk is. Voor gevaarlijk afval is een aparte verwerkingsstructuur ontstaan die gekenmerkt wordt door strenge overheidsregulering, hoogwaardige infrastructuur en geavanceerde technologie.

Milieu Express verzorgt we de inzameling (inclusief levering juiste emballage) en verwerking van klein gevaarlijk afval (KGA) uit bouw- & sloopafval en KGA van kantoren en uit de tuinbouw.

In samenwerking met afvalproducenten ontwikkelen wij beheersconcepten voor gevaarlijk afval, waarbij wij adviseren over afvalpreventie, (interne) afvallogistiek en verwerking. Voor de interne logistiek kunnen wij de nieuwste verpakkingsmaterialen en volledig geoutilleerde opslagcontainers leveren voor chemisch en gevaarlijk afval.

Wij adviseren gemeenten bij de opzet van een inzamel- en verwijderingstructuur voor klein chemisch afval (KCA) en de verwerking daarvan. Daarnaast leveren wij de noodzakelijke logistieke voorzieningen als KCA-depots, chemokarren en de nieuwste verpakkingsmaterialen voor KCA.

Milieu Express biedt u een totale dienstverlening op het gebied van inzameling, reiniging, transport en verwerking van afvalstoffen.

Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.