Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Sorteerlijn

Begin 2015 is in Wateringen de nieuwe sorteerinstallatie bij Transportbedrijf Van Vliet in gebruik genomen. Met deze zeer geavanceerde sorteerlijn wordt beduidend meer afval verwerkt en wordt er tevens meer uit het afval gehaald, waarmee het recyclingspercentage stijgt. In Wateringen verwerkt en sorteert Milieu Express bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval op haar nieuwe sorteerlijn.

De nieuwe sorteerlijn kenmerkt zich door de toepassing van de laatste technische verworvenheden. Technieken die de onderneming in staat stellen duurzamer en volgens de steeds strengere eisen van de overheid vele stromen te scheiden. Hier op de nieuwe sorteerlijn zijn dat puin, ferro (ijzer), zeefzand, hout, papier, folie en rest.

Voor de sorteerinstallatie staat een kraan die het materiaal voor sorteert en inlaad op de invoerband. Milieu Express maakt bij de lijn nu gebruik van twee nieuwe trommelzeven. Deze zorgen voor het afzeven van de fractie 70 tot 300 en 300 tot 700 mm.

Verder wordt er op de sorteerlijn gebruik gemaakt van windshifting, automatische scheiding en magneet-, vlakzeef-. lucht- en optische scheiders. Bij de handpicking is in de nieuwe situatie een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Met de oude installatie verwerkte men 20 ton afval per uur en waren 10 man aan het eind aan het uitlezen. Bij de nieuwe sorteerlijn is de capaciteit meer dan verdubbeld naar 50 ton per uur en de handpicking ploeg tot de helft teruggebracht.

De verdienste van de nieuwe installatie is dus aanzienlijk meer capaciteit bij het verwerken van het afval, meer materialen die teruggewonnen worden en een verdere automatisering en reductie van mankracht aan de lijn. Milieu Express verwacht met de installatie 130.000 tot 150.000 ton afval jaarlijks te verwerken.