Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Social Return

Sociaal-maatschappelijk personeelsbeleid

Daar waar het gaat om het investeren in sociaal-maatschappelijk personeelsbeleid, neemt Milieu Express haar verantwoordelijkheid. Bedrijfswaarden als veilig werken en optimale klanttevredenheid, combineren wij met het creëren van perspectief voor mensen die worden geconfronteerd met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De personeelsbezetting wordt deels ingekleurd door collega’s die vanuit een situatie van arbeidsongeschiktheid of langdurige werkeloosheid zijn ingestroomd.

Een andere groep is die van laaggeschoolde medewerkers, van wie het perspectief toeneemt omdat hen de mogelijkheid wordt geboden een opleidingstraject tot bijvoorbeeld beroepschauffeur te voltooien. Dat maakt deze groep maatschappelijk sterker wat resulteert in een verminderde kans op terugval in een uitkeringssituatie.

Leer-werktraject

Steeds vaker wordt onze samenleving geconfronteerd met jongeren die in de maatschappij al in een vroeg stadium uitvallen. Deze toch al kwetsbare leeftijdsgroep vinden bij ons een klimaat waarin leer-werktrajecten een stap richting een zekere toekomst bieden. Verscheidene MBO-kenniscentra hebben ons gecertificeerd tot erkend leerbedrijf op de gebieden van metaaltechniek, motorvoertuigentechniek, (rups)kranen, transport en administratie. Actief meewerken aan en in de maatschappij is daarin onze missie.

Een totaal andere invulling welke wij aan Social Return geeft, is het wegnemen van taboes rondom laaggeletterdheid en het niet kunnen rekenen. In samenwerking met ROC Mondriaan stellen we de medewerkers met een taal- of rekenachterstand in de gelegenheid deze barrière te overwinnen.

SEBO-Keurmerk

Milieu Express is in het bezit van het SEBO-keurmerk, wat staat voor: Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. Het SEBO-keurmerk is voor bedrijven die zich inzetten om het ondernemersklimaat te verbeteren, de werkgelegenheid te vergroten en aantoonbaar de arbeidsparticipatie te verhogen.

Het SEBO-keurmerk heeft duidelijk waarde voor een bedrijf, omdat de gemeente Zoetermeer bedrijven die in het bezit zijn van het SEBO-keurmerk extra punten verschaft bij aanbestedingen.